SPPOH krijgt nieuwe bestuursstructuur

2 juni 2023 • 10:45
In deze post is er wel een samenvatting (excerpt) ingevuld, maar ook een subtitel. De excerpt heeft hierom voorrang,

Het bestuur van SPPOH bestaat uit vertegenwoordigers van alle 27 aangesloten schoolbesturen. Het bestuur is onderverdeeld in een Dagelijks Bestuur – het uitvoerend deel van het Bestuur – en een Algemeen Bestuur – het toezichthoudend deel van het Bestuur.
In lijn met aanbevelingen van de Inspectie van het Onderwijs is besloten om tot een nieuwe structuur te komen, waarin het besturen van de stichting wordt opgedragen aan één functionaris (de directeur-bestuurder), die over het bestuur en het gevoerde beleid verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht, die bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Dat ‘onafhankelijk’ betekent vooral dat er geen schoolbestuurders deel van die Raad van Toezicht uitmaken.

Om scholen en schoolbesturen betrokken te houden, vormen alle besturen samen een Raad van Aangeslotenen. Deze raad krijgt enkele formele bevoegdheden bij belangrijke strategische besluiten. De nieuwe bestuursstructuur gaat in op 1 september aanstaande.